E2iPlayer for Enigma2

E2iPlayer for E2 działa rownież na python3 (Open atv 7….) i inne.

Aby zainstalować wydaj poniższą komendę z telnecie / To install run the following command in telnet:

wget -q “–no-check-certificate” https://gitlab.com/zadmario/e2iplayer/-/raw/master/install-e2iplayer.sh?inline=false -O – | /bin/sh

jeśli nie zadziała, spróbować z poniższą:

wget -q “https://gitlab.com/zadmario/e2iplayer/-/raw/master/install-e2iplayer.sh?inline=false” -O – | /bin/sh

następnie aktualizacja wtyczki. Cieszymy się aktualnym dodatkiem zadmario.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *