GWARANCJA
 1. Gwarancji udziela się na okres 12- miesięcy od daty sprzedaży
 2. Wady ujawnione w okresie objętym gwarancją usuwane będą bezpłatnie za pośrednictwem serwisu w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do Punktu serwisowego , a w przypadku konieczności przesłania go do Serwisu Centralnego w terminie 30 dni roboczych.
 3. W rozumieniu niniejszych Warunków Gwarancji za Punkt Serwisowy uważa się jeden z punktów sprzedaży, w którym sprzęt wydano przy udzieleniu gwarancji.
 4. Wysyłka sprzętu do Serwisu Centralnego może zostać zrealizowana na koszt Klienta (reklamującego) za pośrednictwem firmy kurierskiej lub osobiście do serwisu.
 5. Wysyłka tylko w opakowaniu fabrycznym i prawidłowo zapakowanym.
 6. Koszty wynikłe z nieuzasadnionego zgłoszenia sprzętu do naprawy obciążają reklamującego. W takim wypadku sprzęt może zostać wydany reklamującemu najwcześniej w chwili uregulowania należności.
 7. Gwarancja obejmuje wady powstałe jedynie z przyczyn tkwiących w samym sprzęcie objętym gwarancją.
 8. Gwarancją nie są objęte :Przewody połączeniowe i sieciowe , wtyki i gniazda , baterie i akumulatory , piloty zdalnego sterowania i zasilacze,porty LAN w tunerze (Ethernet)
 9. Wady spowodowane niewłaściwym tzn. niezgodnym z instrukcją obsługi lub przeznaczeniem sprzętu użytkowaniem jak również uszkodzenia powstałe w wyniku :
 • przeróbek i zmian konstrukcyjnych , niewłaściwych warunków transportu
 • nieprawidłowo przeprowadzonego montażu
 • nieprawidłowych warunków przechowywania i konserwacji
 • warunków klimatycznych (wyładowań atmosferycznych , wichur, gradobić i innych czynników siły wyższej)
 • uszkodzeń mechanicznych
 • sprzęty , w których zostały usunięte lub uszkodzone numery fabryczne lub plomby gwarancyjnej
 • nieprawidłowości wgrywanego oprogramowania
 • treść ,rodzaj i liczba programów nadawanych w systemie TV-Sat

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza , nie ogranicza , ani nie zawiesza uprawnień kupującego z niezgodności towaru z umową.

Dziękujemy za dodanie komentarza i włączenie się do dyskusji.